RODO

Do tych, których może to dotyczyć,
W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że działając jako przedsiębiorstwo POLCREATIVE GROUP Sp. z o.o. jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) obowiązuje w Polsce od dnia 25 maja 2018 roku.
Wypełniając nasze obowiązki wynikające z art. 13 RODO pragniemy przekazać Państwu informację w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane przez nasze przedsiębiorstwo oraz jakie przysługują Państwu prawa wynikające z nowych przepisów.
Chcielibyśmy poinformować Państwa o poniższym:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nim skontaktować?
POLCREATIVE GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Belgii / Moretuslei 3, 2940 Stabroek i w Polsce / Platanowa 16, Bierzglinek.
Możesz skontaktować się z POLCREATIVE GROUP Sp. z o.o. za pomocą:
– Belgia: Hevalo comm V
Moretuslei 3, 2940 Stabroek, Belgium
info@hevalo.be
0032 485 86 05 44
Polska: POLCREATIVE GROUP Sp. z o.o.
Platanowa 16
62-303 Bierzglinek
e-mail: info@polcreativegroup.com
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w celu realizacji obowiązków umownych, w tym prowadzenia kontaktu w bieżących sprawach, wypełniania obowiązków wynikających z podpisanych umów, przygotowywania ofert, przyjmowania i realizacji zamówień oraz na podstawie art. 6 ust. 1c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dla celów przepisów podatkowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne ze względu na ww. cele.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom lub organom w sytuacji, gdy w inny sposób podjęcie działań umownych nie będzie możliwe. Firma Polcreative Group sp. z o.o. może przekazywać dane osobowe m.in. do biura księgowego, dostawców usług IT, firm logistycznych/transportowych realizujących zamówienia klientów itp.
Czy dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
Jak długo przechowywane są dane osobowe?
Twoje dane będą przechowywane jeżeli nasza współpraca wynikająca z podpisanych umów będzie trwała, a po jej zakończeniu tak długo jak możliwe będą dochodzenia roszczeń wynikających z wygasłej umowy.
Jakie przysługują Ci prawa dotyczące prywatności w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Masz prawo żądać od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia nieprawidłowych danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych w dowolnym momencie.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Cię dotyczą, narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Czy dane osobowe mają być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie)?
POLCREATIVE GROUP Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie).
Z poważaniem
Zespół POLCREATIVE GROUP Sp. z o.o.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych workach na zwłoki?