Biodegradowalny worek na zwłoki dla dorosłych zamek w kształcie U

Biodegradowalność oznacza, że materiał ulega biologicznemu rozkładowi na CO2, wodę i minerały. Materiał rozpada się w ciągu 12 tygodni i musi ulec biodegradacji w co najmniej 90% w ciągu 6 miesięcy, zgodnie z normą EN 13432 w glebie. Ten rodzaj worków na zwłoki jest używany głównie przez szpitale i domy pogrzebowe, przy pomocy noszy.

Ten rodzaj worków na zwłoki jest używany głównie przez szpitale i domy pogrzebowe, przy pomocy noszy.